Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.